OFFER          CURRICULUM VITAE          LAW STATUS          FEE          INSURANCE          CONTACT
Legal adviser ANNA JĘDRZEJCZAK

Education:

 

1995-2000

The Law and Administration Studies at Szczecin University

2000-2004

legal training in District Chamber for Legal Advisers in Koszalin

2004

legal adviser

2003-2004

The Postgraduate European Law Studies at Poznań University


Work:

 

2000-2004

practice in Law Office Eugeniusz Wicher in Koszalin

2000-2002

The Baltic Regional Bank Public Company in Koszalin

2002-2004

Town Hall in Koszalin

July 2004

Law Office in Koszalin

 
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych.

Zasady etyki radcy prawnego.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.