OFFER          CURRICULUM VITAE          LAW STATUS          FEE          INSURANCE          CONTACT
Legal adviser ANNA JĘDRZEJCZAK

- legal adviser is a member of District Chamber for Legal Advisers in Koszalin;
  membership’s number Ko 508/04

- Law Office is signed in The Trade Register run by The Mayor of Koszalin;
  egistration’s number 35565

- NIP 669-227-75-30
 

 
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych.

Zasady etyki radcy prawnego.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.