OFFER          CURRICULUM VITAE          LAW STATUS          FEE          INSURANCE          CONTACT
Legal adviser ANNA JĘDRZEJCZAK

Law office

Pasaż Handlowy "Jowisz"
ul. Zwycięstwa 40 lok. 74-75
75-072 Koszalin

mobile:

+48 0-608-012-204

phone/fax.:

+48 094346-35-07

phone:

+48 094346-12-71 to 75

 anna_jedrzejczak@kancelaria-radcy.com

www.kancelaria-radcy.com
www.kancelaria.koszalin.pl 

- legal adviser is a member of District Chamber for Legal Advisers in Koszalin; membership’s number Ko 508/04 - Law Office is singned in The Trade Register run by The Mayor of Koszalin; registration’s number 35565 - NIP 669-227-75-30  
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych.

Zasady etyki radcy prawnego.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.