ZAKRES DZIAŁALNOŚCI    CURRICULUM VITAE    STATUS PRAWNY    WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI    UBEZPIECZENIE    KONTAKT
radca prawny ANNA JĘDRZEJCZAK

Wykształcenie:

 

1995-2000

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji
studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym

tytuł: magister prawa

temat pracy magisterskiej:
„Zasady podejmowania i zaskarżalności uchwał
najwyższych organów spółek kapitałowych”

2000-2004

aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie
aplikacja ukończona z wyróżnieniem

2004

radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie,

2003-2004

Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego
na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Staż zawodowy:

 

2000-2004

aplikacja w Kancelarii Radcy Prawnego Eugeniusza Wicher w Koszalinie

2000-2002

Bałtycki Bank Regionalny S.A. w Koszalinie

stanowisko:
inspektor w Departamencie Kredytów

2002-2004

Urząd Miejski w Koszalinie

stanowisko:
podinspektor w Zespole Radców Prawnych
podinspektor w Wydziale Obywatelskim

październik 2004

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

stanowisko:
radca prawny

lipiec 2004

Kancelaria Radcy Prawnego w Koszalinie
 
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych.

Zasady etyki radcy prawnego.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.