ZAKRES DZIAŁALNOŚCI    CURRICULUM VITAE    STATUS PRAWNY    WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI    UBEZPIECZENIE    KONTAKT
radca prawny ANNA JĘDRZEJCZAK

- radca prawny wpisany na listę radców prawnych
  prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie;
  wpis pod numerem Ko 508/04

- Kancelaria Radcy Prawnego działa na podstawie
  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina pod numerem 35565

- NIP 669-227-75-30
 

 
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych.

Zasady etyki radcy prawnego.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.