ZAKRES DZIAŁALNOŚCI    CURRICULUM VITAE    STATUS PRAWNY    WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI    UBEZPIECZENIE    KONTAKT
radca prawny ANNA JĘDRZEJCZAK

Kancelaria Radcy Prawnego

Pasaż Handlowy "Jowisz"
ul. Zwycięstwa 40 lok. 74-75
75-072 Koszalin

tel.kom.:

0-608-012-204

tel./fax.:

094/346-35-07

tel.:

094/346-12-71 do 75

 anna_jedrzejczak@kancelaria-radcy.com

www.kancelaria-radcy.com
www.kancelaria.koszalin.pl 

 
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych.

Zasady etyki radcy prawnego.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.