ZAKRES DZIAŁALNOŚCI    CURRICULUM VITAE    STATUS PRAWNY    WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI    UBEZPIECZENIE    KONTAKT

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie
z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego.

Stawki minimalne wynagrodzenia radcy prawnego określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163 poz. 1349 z późn. zm.).

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

- system wynagrodzenia indywidualnego
wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług;

- system wynagrodzenia ryczałtowego
stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej,
wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną;

- system z premią za sukces
w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy
 

 
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych.

Zasady etyki radcy prawnego.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.