OFFER          CURRICULUM VITAE          LAW STATUS          FEE          INSURANCE          CONTACT

Law office offers complete legal service for local governments and firms.

My law office concentrates on:

administrative law
civil law
financial law
labour law
    - constructing drafts of employment contracts, manager contracts,
      work and remuneration regulations, hiring employees etc.
    - legal opinions, including opinions on remuneration for work, holidays,
      working time, overtime, work discipline, safety and hygiene of working conditions,
      claims under a contract of employment

bankruptcy law
public procurement law
vindication
judicial proceedings

 
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych.

Zasady etyki radcy prawnego.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.