OFFER          CURRICULUM VITAE          LAW STATUS          FEE          INSURANCE          CONTACT

Law office offers complete legal service for local governments and firms.

My law office concentrates on:

administrative law
civil law
financial law
labour law
bankruptcy law
public procurement law
vindication
judicial proceedings
    - representation of a client, on the ground of power of attorney, in court proceedings,
      before administration, as well as other bodies, including filing any related suits,
      applications, petitions, appeals and other letters

 
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych.

Zasady etyki radcy prawnego.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.